Tin tức tổng hợp chính sách pháp luật về bất động sản tháng 02 năm 2024

  • 02/03/2024
Thị trường nhà đất tháng 02 năm 2024 diễn biến ra sao, cùng Times Pro tìm hiểu tin tức pháp luật về thị trường bất động sản để có những thông tin mới nhất

Kiều bào được “mua đất, mua nhà” sẽ làm bùng nổ thị trường bất động sản

  • 02/03/2024
Việc Luật Đất đai năm 2024 quy định người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam nhằm khuyến khích, góp phần thúc đẩy đầu tư và thu hút kiều hối từ công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào trong nước.

Tin tức tổng hợp pháp luật về bất động sản tháng 01 năm 2024

  • 30/01/2024
Thị trường nhà đất tháng 01 năm 2024 diễn biến ra sao, cùng Times Pro tìm hiểu tin tức pháp luật về thị trường bất động sản để có những thông tin mới nhất

Tin tức tổng hợp pháp luật về bất động sản tháng 11 năm 2023

  • 02/12/2023
Thị trường nhà đất tháng 11 năm 2023 diễn biến ra sao, cùng Times Pro tìm hiểu tin tức pháp luật về thị trường bất động sản để có những thông tin mới nhất

Tin tức bất động sản Times Pro tổng hợp từ 27/11 đến 01/12/2023

  • 01/12/2023
Tin tức bất động sản trong nước được Times Pro tổng hợp và gửi tới quý độc giả tham khảo để định hướng thị trường nhà đất!

4 phương pháp định giá đất: phương pháp hệ số điều chỉnh

  • 30/11/2023
Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là một trong các cách để xác định giá trị thị trường của một mảnh đất dựa trên các yếu tố điều chỉnh. Bao gồm các phương pháp như so sánh, thuế và quy định, hệ số điều chỉnh đa biến, hệ số điều chỉnh tỷ lệ.

4 phương pháp định giá đất: phương pháp thặng dư

  • 30/11/2023
Phương pháp định giá đất bằng phương pháp thặng dư, còn được gọi là "Surplus Method," là một trong các phương pháp định giá đất. Phương pháp này dựa trên việc tính toán giá trị đất bằng cách trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát triển tài sản và thu nhập kỳ vọng.

4 phương pháp định giá đất: phương pháp thu thập

  • 29/11/2023
Phương pháp định giá đất chưa được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, dựa theo tính chất và mục đích thực hiện, có thể hiểu định giá đất là việc dùng các phương pháp cụ thể để xác định giá trị của mảnh đất trên một đơn vị diện tích đất tại một địa phương cụ thể.