Chiều dài *

đơn vị m

Chiều rộng *

đơn vị m

Số tầng cao *

đơn vị tầng

Chiều cao một tầng *

đơn vị m

Loại mái nhà *

Bảng kết quả

Chi phí này dựa trên bảng giá của tháng gần nhất và không bao gồm chi phí hoàn thiện (điện, nước, nội thất,…) và chi phí nhân công.