Tin tức
29/11 2023

4 Phương pháp định giá đất: phương pháp so sánh

 • 51
 • 0/5 trong 0 Đánh giá

Phương pháp định giá đất là một trong bốn phương pháp so sánh chính được sử dụng để định giá đất trong lĩnh vực bất động sản. Phương pháp này dựa trên việc so sánh đất cần định giá với các tài sản tương tự đã được bán trong thị trường trong thời gian gần đây. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết.

1.Phương pháp định giá đất bằng thu thập dữ liệu

Phương pháp định giá đất bằng thu thập dữ liệu là một trong các phương pháp quan trọng để xác định giá trị của một mảnh đất cụ thể.

Xác định mục tiêu định giá: Trước hết, bạn cần xác định mục tiêu định giá đất. Điều này có thể là để bán, cho thuê, hoặc để tham khảo cho mục đích tài chính khác nhau. Mục tiêu này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn thu thập và phân tích dữ liệu. Thu thập dữ liệu về đất: Bạn cần  thu thập dữ liệu chi tiết về mảnh đất cần định giá. Dữ liệu này bao gồm:

 • Diện tích của mảnh đất.
 • Vị trí chính xác (địa chỉ) của đất.
 • Môi trường xung quanh, bao gồm cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước, cống rãnh), tiện ích (gần trường học, bệnh viện, siêu thị), và khí hậu.
 • Đặc điểm về hình dạng, độ bằng phẳng, độ dốc, và sự khác biệt về đất.
 • Lịch sử sử dụng đất và các giao dịch mua bán hoặc cho thuê trước đây (nếu có).

So sánh với các giao dịch tương tự: Sau khi có dữ liệu về đất, bạn sẽ so sánh nó với các giao dịch bất động sản tương tự gần đó trong thời gian gần đây. Các tài sản so sánh này cần có các đặc điểm tương tự về diện tích, vị trí, môi trường xung quanh và các yếu tố quan trọng khác. Điều chỉnh dữ liệu: Dựa trên sự so sánh, bạn sẽ điều chỉnh giá trị của mảnh đất cần định giá. Các điều chỉnh này có thể bao gồm:

 • Điều chỉnh cho sự khác biệt trong diện tích.
 • Điều chỉnh cho sự khác biệt về vị trí, tiện ích xung quanh, và môi trường.
 • Điều chỉnh dựa trên các yếu tố đặc biệt khác như hình dạng đất và độ dốc.

Xác định giá trị cuối cùng: Cuối cùng, bạn sẽ xác định giá trị cuối cùng của mảnh đất dựa trên sự điều chỉnh từ các giao dịch so sánh. Điều này sẽ là giá đề xuất cho mảnh đất đó trong thị trường hiện tại.

Xem xét và cân nhắc: Cuối cùng, bạn nên xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng kết quả định giá của mình và đảm bảo nó hợp lý và phản ánh thị trường thực tế.

Phương pháp định giá đất bằng thu thập dữ liệu yêu cầu sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong việc thu thập và phân tích dữ liệu. Điều này giúp đảm bảo rằng giá đất định giá là hợp lý và công bằng trong ngữ cảnh thị trường bất động sản cụ thể.

2.Phương pháp định giá đất so sánh các yếu tố tương đồng

phương pháp quan trọng để xác định giá trị của một mảnh đất dựa trên các tài sản tương tự đã được giao dịch trên thị trường. Phương pháp định giá đất này dựa vào việc so sánh các yếu tố quan trọng của mảnh đất cần định giá với các mảnh đất tương tự khác đã được bán hoặc cho thuê gần đó trong khoảng thời gian gần đây. Dưới đây là quy trình cơ bản để sử dụng phương pháp định giá đất này:

Xác định mục tiêu định giá: Đầu tiên, bạn cần xác định mục tiêu định giá của mảnh đất. Điều này có thể bao gồm định giá để bán, cho thuê, hoặc tham khảo cho mục đích tài chính khác nhau.

Thu thập dữ liệu về mảnh đất: Thu thập thông tin chi tiết về mảnh đất cần định giá. Dữ liệu này bao gồm:

 • Diện tích của mảnh đất.
 • Vị trí chính xác (địa chỉ) của đất.
 • Môi trường xung quanh, bao gồm cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước, cống rãnh), tiện ích (gần trường học, bệnh viện, siêu thị), và khí hậu.
 • Đặc điểm về hình dạng, độ bằng phẳng, độ dốc, và các đặc điểm khác của đất.

So sánh với các tài sản tương tự: Tìm các mảnh đất tương tự trong khu vực gần đó đã được giao dịch trong thời gian gần đây. Các mảnh đất so sánh này cần có các đặc điểm tương tự về diện tích, vị trí, môi trường xung quanh và các yếu tố quan trọng khác.

Xác định sự khác biệt và điều chỉnh giá trị: Dựa trên sự so sánh, xác định sự khác biệt giữa mảnh đất cần định giá và các mảnh đất so sánh. Các điều chỉnh có thể bao gồm:

 • Điều chỉnh cho sự khác biệt về diện tích.
 • Điều chỉnh cho sự khác biệt về vị trí, môi trường xung quanh, và các yếu tố khác.

Xác định giá trị cuối cùng: Cuối cùng, bạn sẽ xác định giá trị cuối cùng của mảnh đất cần định giá dựa trên sự điều chỉnh từ các giao dịch so sánh. Điều này sẽ là giá đề xuất cho mảnh đất đó trong thị trường hiện tại.

Xem xét và cân nhắc: Cuối cùng, hãy xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng kết quả định giá của mình để đảm bảo rằng nó hợp lý và phản ánh thị trường thực tế.

Phương pháp định giá đất so sánh các yếu tố tương đồng là một công cụ hữu ích để định giá đất và đảm bảo tính chính xác trong việc định giá dựa trên thị trường hiện tại.

3.Phương pháp định giá đất bằng điều chỉnh giá

Phương pháp định giá đất bằng điều chỉnh giá là một trong các phương pháp được sử dụng để xác định giá trị của một mảnh đất cụ thể dựa trên các điều chỉnh từ các yếu tố khác nhau. Phương pháp định giá đất này này thường được áp dụng khi không có đủ các giao dịch bất động sản tương tự gần đó hoặc khi đất cần định giá có những đặc điểm độc đáo hoặc không giống ai khác. Dưới đây là quy trình cơ bản để sử dụng phương pháp định giá đất này này:

Xác định mục tiêu định giá: Đầu tiên, bạn cần xác định mục tiêu định giá của mảnh đất. Điều này có thể là để bán, cho thuê, hoặc tham khảo cho mục đích tài chính khác nhau. Thu thập dữ liệu về mảnh đất: Thu thập thông tin chi tiết về mảnh đất cần định giá. Dữ liệu này bao gồm:

 • Diện tích của mảnh đất.
 • Vị trí chính xác (địa chỉ) của đất.
 • Môi trường xung quanh, bao gồm cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước, cống rãnh), tiện ích (gần trường học, bệnh viện, siêu thị), và khí hậu.
 • Đặc điểm về hình dạng, độ bằng phẳng, độ dốc, và các đặc điểm khác của đất.

Xác định các yếu tố điều chỉnh: Xác định các yếu tố cần điều chỉnh để xác định giá trị cuối cùng của mảnh đất. Các yếu tố này có thể bao gồm:

 • Điều chỉnh cho sự khác biệt về diện tích.
 • Điều chỉnh cho sự khác biệt về vị trí, môi trường xung quanh, và các yếu tố khác như cơ sở hạ tầng và tiện ích.
 • Điều chỉnh dựa trên các yếu tố đặc biệt của đất, chẳng hạn như hình dạng đất, độ dốc, hoặc các đặc điểm độc đáo.

Xác định giá trị cuối cùng: Sử dụng các điều chỉnh từ các yếu tố khác nhau, bạn sẽ xác định giá trị cuối cùng của mảnh đất. Điều này sẽ là giá đề xuất cho đất đó trong thị trường hiện tại.

 

Xem xét và cân nhắc: Cuối cùng, hãy xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng kết quả định giá của mình để đảm bảo rằng nó hợp lý và phản ánh thị trường thực tế.

Phương pháp định giá đất bằng điều chỉnh giá đòi hỏi sự cân nhắc tỉ mỉ và chú ý đến các yếu tố điều chỉnh và điều kiện thị trường. Điều này giúp đảm bảo rằng giá trị đất định giá là công bằng và chính xác trong ngữ cảnh cụ thể của nó.

4.Phương pháp định giá đất bằng cách xác định giá cuối cùng

Phương pháp định giá đất bằng cách xác định giá cuối cùng là một trong các phương pháp sử dụng để xác định giá trị của một mảnh đất cụ thể dựa trên các yếu tố và thông tin có sẵn. Phương pháp định giá đất này này thường được áp dụng khi không có đủ các tài sản so sánh hoặc không có thông tin sẵn sàng từ các giao dịch tương tự gần đây. Dưới đây là quy trình cơ bản để sử dụng phương pháp định giá đất này này:

Xác định mục tiêu định giá: Đầu tiên, bạn cần xác định mục tiêu định giá của mảnh đất. Điều này có thể là để bán, cho thuê, hoặc tham khảo cho mục đích tài chính khác nhau.

Thu thập dữ liệu về mảnh đất: Thu thập thông tin chi tiết về mảnh đất cần định giá. Dữ liệu này bao gồm:

 • Diện tích của mảnh đất.
 • Vị trí chính xác (địa chỉ) của đất.
 • Môi trường xung quanh, bao gồm cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước, cống rãnh), tiện ích (gần trường học, bệnh viện, siêu thị), và khí hậu.
 • Đặc điểm về hình dạng, độ bằng phẳng, độ dốc, và các đặc điểm khác của đất.

Xác định giá trị dựa trên yếu tố nội tại: Đánh giá các yếu tố nội tại của mảnh đất, chẳng hạn như diện tích và hình dạng, để xác định một giá trị cơ bản dựa trên các yếu tố nội tại. Điều này có thể là một điểm xuất phát cho quá trình định giá.

Xác định giá trị dựa trên yếu tố ngoại tại: Đánh giá các yếu tố ngoại tại, chẳng hạn như vị trí và môi trường xung quanh, để xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đối với giá trị của mảnh đất. Các yếu tố này có thể bao gồm tiện ích, gần trường học, cơ sở hạ tầng và tiện ích xung quanh, và môi trường tổng thể.

Xác định các điều chỉnh điểm yếu và mạnh: Xác định các điểm mạnh và yếu của mảnh đất cần định giá, chẳng hạn như sự thuận lợi của vị trí hoặc các hạn chế về hình dạng đất. Cân nhắc cách các điểm này ảnh hưởng đến giá trị cuối cùng của mảnh đất.

Xác định giá trị cuối cùng: Dựa trên việc đánh giá các yếu tố nội tại và ngoại tại, cùng với các điều chỉnh điểm yếu và mạnh, bạn sẽ xác định giá trị cuối cùng của mảnh đất. Điều này sẽ là giá đề xuất cho mảnh đất đó trong thị trường hiện tại.

Xem xét và cân nhắc: Cuối cùng, hãy xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng kết quả định giá của mình để đảm bảo rằng nó hợp lý và phản ánh thị trường thực tế.

Phương pháp định giá đất bằng cách xác định giá cuối cùng đòi hỏi sự xem xét cẩn trọng và cân nhắc các yếu tố nội tại và ngoại tại của mảnh đất, cũng như các điều chỉnh điểm yếu và mạnh, để xác định giá trị chính xác trong ngữ cảnh cụ thể của nó.

Phương pháp so sánh là một công cụ hữu ích để định giá đất, nhưng cần phải lưu ý rằng nó có thể không chính xác nếu không có đủ số lượng các tài sản so sánh trong khu vực hoặc nếu các đặc điểm của đất cần định giá rất khác biệt so với tài sản so sánh. Do đó, trong một số trường hợp, người định giá có thể sử dụng các phương pháp định giá khác để có một cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về giá trị thực sự của đất.

Đánh giá bài viết!

Tin tức liên quan