Tin tức bất động sản Times Pro tổng hợp từ 27/11 đến 01/12/2023

  • 01/12/2023
Tin tức bất động sản trong nước được Times Pro tổng hợp và gửi tới quý độc giả tham khảo để định hướng thị trường nhà đất!

Có nên mua nhà đất dịp cuối năm

  • 30/11/2023
Mua nhà đất dịp cuối năm là một lựa chọn mà các nhà đầu tư thường nhắm đến do một số ưu điểm như ưu đãi, thuế và nhiều sự lựa chọn hơn.

Bất động sản nghỉ dưỡng tìm nơi an dưỡng lý tưởng

  • 30/11/2023
Bất động sản nghỉ dưỡng là loại bất động sản được thiết kế và sử dụng cho mục đích nghỉ ngơi, thư giãn, và giải trí thay vì mục đích sống cư trú thường ngày.

Bất động sản công nghiệp: tiềm năng nhìn từ Mỹ thăm chính thức Việt Nam

  • 30/11/2023
Bất động sản công nghiệp là một lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế của một quốc gia, và tiềm năng của nó trong việc thu hút đầu tư và tạo ra việc làm là rất lớn.

4 phương pháp định giá đất: phương pháp hệ số điều chỉnh

  • 30/11/2023
Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là một trong các cách để xác định giá trị thị trường của một mảnh đất dựa trên các yếu tố điều chỉnh. Bao gồm các phương pháp như so sánh, thuế và quy định, hệ số điều chỉnh đa biến, hệ số điều chỉnh tỷ lệ.

4 phương pháp định giá đất: phương pháp thặng dư

  • 30/11/2023
Phương pháp định giá đất bằng phương pháp thặng dư, còn được gọi là "Surplus Method," là một trong các phương pháp định giá đất. Phương pháp này dựa trên việc tính toán giá trị đất bằng cách trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát triển tài sản và thu nhập kỳ vọng.

4 phương pháp định giá đất: phương pháp thu thập

  • 29/11/2023
Phương pháp định giá đất chưa được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, dựa theo tính chất và mục đích thực hiện, có thể hiểu định giá đất là việc dùng các phương pháp cụ thể để xác định giá trị của mảnh đất trên một đơn vị diện tích đất tại một địa phương cụ thể.

4 Phương pháp định giá đất: phương pháp so sánh

  • 29/11/2023
Phương pháp định giá đất là một trong bốn phương pháp so sánh chính được sử dụng để định giá đất trong lĩnh vực bất động sản. Phương pháp này dựa trên việc so sánh đất cần định giá với các tài sản tương tự đã được bán trong thị trường trong thời gian gần đây.