Tin tức

ĐỊNH GIÁ NHÀ ĐẤT CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN

10/12/20

Theo quy định của Chính Phủ về luật đất đai, một vài ý kiến còn cho rằng việc định giá nhà đất còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

1. Định giá nhà đất sao cho hợp lý?

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, trong các dự án nhà ở, chủ đầu tư có các nghĩa vụ khác nhau đối với nhà nước theo hình thức nguồn đất của dự án. Theo một số ý kiến, việc xác định giá đất cụ thể chưa được quy định rõ ràng, công ty tư vấn xác định giá còn lúng túng trong việc thẩm định giá.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 2000 / BTC-TTr gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị thanh tra 60 dự án đất của các công ty cổ phần vì giá trị đất được giao trước đây không được tính vào giá. Quản trị doanh nghiệp, có thể dẫn đến thất thoát ngân sách quốc gia.

định giá nhà đất

Sau khi có công văn, nhiều nhà đầu tư phản đối vì cho rằng Bộ Tài chính công bố văn bản và yêu cầu thanh tra dự án là sai vì nhà đầu tư đã nộp thuế đất rồi. giá bán. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư cũng thừa nhận họ còn lúng túng về luật định giá đất.

Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, khi thẩm định giá đất công, đất dự án được giao cho nhà đầu tư (hoặc chuyển mục đích sang đất ở) để nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tiên. Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước.

2. Các ảnh hưởng của luật đất đai đến giá nhà đất.

Khi được nhà nước giao đất, thu tiền sử dụng đất thì việc tính thuế sử dụng đất không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất, tổ chức được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất thì căn cứ vào giá đất cụ thể. (Theo Điều 107 và điểm 1, Điều 114, khoản 4). Luật Đất đai 2013 (Điều 2 Nghị định số 45/2014).

Theo ông Phương, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ thẩm quyền xác định giá đất cụ thể thuộc về UBND tỉnh, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

nhà đất

Ngoài ra, việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường, thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai, áp dụng các phương pháp thẩm định. Giá đất phù hợp.

Căn cứ kết quả hiệp thương xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định. Hội đồng thẩm định giá đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban. Đại diện cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan có chức năng tư vấn xác định giá đất.

 

Chia sẻ