Tin tức

Chính sách lĩnh vực bất động sản có hiệu lực từ tháng 9/2022

06/09/22

Hàng loạt các chính sách pháp luật mới liên quan đến kinh tế xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2022…

Hàng loạt các chính sách pháp luật mới liên quan đến kinh tế xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2022
Hàng loạt các chính sách pháp luật mới liên quan đến kinh tế xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2022

Chính sách mới sẽ có hiệu lực như:không được cải tạo xe limousine từ xe 16 chỗ chở khách; Quy định mới về giá tính thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản; ghi âm, ghi hình trái phép tại phiên tòa bị phạt tới 15 triệu đồng; hạn cuối chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 cho người lao động;…

* Quy định mới về giá tính thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Trong đó, có quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Thao khảo nghị định 49/2022/NĐ-CP tại đây!

Cụ thể, từ ngày 12/9/2022, giá đất được trừ để tính thuế GTGT đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

* Hạn cuối nộp gia hạn tiền nộp thuế và thuế đất

Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Tham khảo nghị định 34/2022/NĐ-CP tại đây!

Cụ thể theo Điều 5 Nghị định 34, tổ chức, cá nhân được gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2022 phải trực tiếp kê khai, gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu quy định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông phương thức điện tử; gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc quý) thì hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022. Còn  nếu gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2022, người nộp thuế sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

 

 

Chia sẻ