SỞ HỮU LÔ ĐẤT VEN BIỂN

SỞ HỮU LÔ ĐẤT VEN BIỂN

Sở hữu lô đất ven biển đang là xu thế hiện nay 1.Tại sao nên sở hữu lô đất ven biển “Để hạn chế tình trạng “núp bóng” sở hữu đất đai ở các khu vực nhạy cảm, Sở TN&MT sẽ rà soát các luật có liên quan  như Luật Đất đai, Luật Đầu tư,…