Những điều cần biết về quy trình làm sổ đỏ phần II

Những điều cần biết về quy trình làm sổ đỏ phần II

4. Thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu * Các bước thực hiện: Theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu được thực hiện qua các bước sau: Bước 1. Nộp hồ sơ – Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng…