CHỌN NHÀ ĐẤT SAO CHO HỢP PHONG THỦY

CHỌN NHÀ ĐẤT SAO CHO HỢP PHONG THỦY

Ba bước xem đất cơ bản trước khi xác định phong thủy đất đai Theo kiến các chuyên gia về phong thủy, có 3 bước để thiết kế một dự án bao gồm: Bước 1: Chọn đất. Ở bước này, trong phong thủy đất đai, người ta thường xem thế đất theo trường phái Loan Đầu,…