Đánh thuế tài sản cho đất lợi hay hại ?

Đánh thuế tài sản cho đất lợi hay hại ?

Gần đây Bộ Tài chính đã tiến hành lấy ý kiến và dự kiến sẽ tiến hành đánh thuế tài sản đối với đất đai. Loại thuế này là gì? cách đánh thuế có lợi hay có hại và thực trạng đánh thuế tài sản trên thế giới ra sao? Hãy cùng Times Pro tìm…