Đổi sang thẻ CCCD có cần đính chính giấy tờ đất

Đổi sang thẻ CCCD có cần đính chính giấy tờ đất

Giấy tờ thủ tục đất đai là tài sản lớn, chính vì thế các thay đổi trong các giấy tờ này dù chỉ rất nhỏ nhưng cũng vô cùng quan trọng và có thể nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, học búa. Sau khi đổi CMND sang CCCD nhiều người dân thắc mắc về…