CHUNG CƯ CAO CẤP SÀI ĐỒNG

CHUNG CƯ CAO CẤP SÀI ĐỒNG

Long Biên là một quận có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, với sự xuất hiện của đại siêu thị Aeon...