CÁC CÔNG TY MÔI GIỚI BĐS UY TÍN TẠI THÀNH PHỐ

CÁC CÔNG TY MÔI GIỚI BĐS UY TÍN TẠI THÀNH PHỐ

Với thống kê của Hội môi giới nhà đất Việt Nam, hiện nay có khoảng hơn 2000 các công ty môi giới bđs. Hội mua nhà đất Hà Nội Trong số này, tập trung với 2/3 ở các thị trường lớn giống: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tp. Đà Nẵng, Bình Dương,… Đa dạng…