5 XU HƯỚNG CỦA BẤT ĐỘNG SẢN 2020

5 XU HƯỚNG CỦA BẤT ĐỘNG SẢN 2020

5 xu hướng của bất động sản 2020 JLL dự đoán tình trạng thiếu nguồn cung căn hộ, sự dẫn dắt của bất động sản công nghiệp là những xu hướng chính của năm 2020. Thủ tục phê duyệt ảnh hưởng nguồn cung nhà ở Theo báo cáo mới nhất của Joneslanglasalle (JLL), khoảng 30.000-35.000…