BẢNG GIÁ ĐẤT 2020 CÓ GÌ THAY ĐỔI

BẢNG GIÁ ĐẤT 2020 CÓ GÌ THAY ĐỔI

Từ 01/01, Nhà nước chính thức áp dụng bảng giá đất 2020 mới giai đoạn 2020-2024 cho 63 tỉnh thành. Dưới đây là một số thay đổi cần lưu ý. 1. Bảng giá đất 2020 tăng thuế phí. Mặc dù bảng giá đất chủ yếu được dùng để tính thuế, phí kinh doanh sử dụng…