Tin tức

CẮT LỖ SÂU LÔ 75 M2 LIỀN KỀ 1, CẦN TIỀN TRANG TRẢI CHI PHÍ DOANH NGHIỆP DO COVID 19.

16/03/20

Tôi đang cần tiền để trang trải chi phí doanh nghiệp do Covid 19, nên cắt lỗ sâu 2 lô LK1 vừa mua tại dự án Ruby city hà khánh.

Chia sẻ