Căn hộ, chung cư

AQH Riverside

Gần đây, công ty vừa đầu tư 500 tỉ đồng vào việc xây dựng dự án AQH Riverside. Một dự án quan tâm, chú trọng rất nhiều trong việc mang lại một “cuộc sống xanh” cho người dân bên cạnh những trang thiết bị hiện đại.