LE GRAND JARDIN- SỐNG CHẤT

LE GRAND JARDIN- SỐNG CHẤT

“Hà Nội ô nhiễm quá!!!” - “Khó thở thật đấy!!!” - “Đất chật, người đông” – đặc sản...