TIMES PRO – TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

TIMES PRO – TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Sáu tháng vừa qua là một nửa năm đầy biến động do đại dịch Covid 19 khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Times Pro cũng không phải là một ngoại lệ. Dẫu vậy, những chiến binh nhà Times của chúng ta vẫn không ngại thử thách phấn đấu đi lên vượt qua đại…